Ecologisch bouwen met stro

Strobouw is een efficiënte bouwmethode. Leem- en strobouw (of strobalenbouw) is een vorm van volledig ecologisch bouwen. Deze bouwmaterialen worden rechtstreeks uit de natuurlijke kringloop gehaald en vrijwel onveranderd verwerkt. Stro heeft de beste isolatiewaarde en het bindvermogen van leem is inherent aan het materiaal zelf.

Energiezuinig bouwen met stro

Bouwen met stro is een volledig ecologische methode die op meerdere vlakken bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen. Dankzij de uitstekende isolerende eigenschappen van stro voldoet strobouw moeiteloos aan de energie-eisen van het Bouwbesluit. Met behulp van strobouw is het zelfs mogelijk om passiefhuizen te bouwen. Huizen die onder andere met stro worden gebouwd, zijn zeer energiezuinig en kunnen zelfs energieneutraal zijn.

De hoeveelheid energie die nodig is om stro geschikt te maken als isolatiemateriaal is zeer beperkt. Voor het produceren van 1m2 chemische isolatie van passiefhuis-kwaliteit is 33 keer zoveel energie nodig als voor stro.

Aangezien stro een droge stengel van graangewassen is, bevat het CO2 dat de plant heeft opgenomen tijdens de groeiperiode. Door met stro te bouwen, wordt CO2 opgeslagen die anders in de atmosfeer zou blijven. Hierdoor bouw je niet alleen ecologisch, maar sla je ook CO2 op, met alle voordelen van dien.

Isoleren met stro

Stro houdt het gebouw niet alleen warm in de winter, maar ook koel in de zomer. Dit is te danken aan de uitstekende thermische eigenschappen van stro. Het heeft een opmerkelijke capaciteit om warmte vast te houden, waardoor het zorgt voor een evenwichtige binnentemperatuur gedurende het hele jaar.

In de winter fungeert stro als een isolerende laag, waardoor warmteverlies wordt geminimaliseerd en het comfort wordt vergroot. Het fungeert als een natuurlijke barrière tegen koude temperaturen, waardoor de warmte binnen blijft en de energie-efficiëntie van het gebouw wordt verbeterd.

In de zomer werkt stro als een natuurlijke koelmethode. Het heeft een hoge warmteopslagcapaciteit, wat betekent dat het warmte kan absorberen en langzaam kan afgeven. Hierdoor blijft de binnentemperatuur aangenaam. Stro fungeert als een thermische buffer, waardoor het gebouw koeler blijft tijdens warme zomerdagen en de behoefte aan airconditioning wordt verminderd.

Stro is 100% recyclebaar

Veel moderne bouwmaterialen bevatten giftige stoffen om onder andere brandveiligheid te waarborgen. Bouwen met stro is een brandveilige bouwmethode die geen (chemische) toevoegingen vereist om het materiaal brandveilig te maken. Door de manier van bouwen en afwerken is bouwen met stro brandveilig en ecologisch.

Doordat bouwen met stro volledig ecologisch is en er geen toevoegingen worden gebruikt, kan het bouwmateriaal volledig worden gerecycled. Bij de sloop van een strogebouw blijven er geen milieuvervuilende stoffen achter. De bouwmaterialen van stro kunnen worden hergebruikt of volledig worden gecomposteerd.

Strobouw is relatief goedkoop.

Stro is een bijproduct van de graanoogst. Het voordeel hiervan is dat het niet apart verbouwd hoeft te worden op akkers waar anders andere gewassen zouden kunnen groeien. In heel Europa wordt een grote hoeveelheid graan verbouwd, waardoor er ook veel stro beschikbaar is. Jaarlijks wordt er in Nederland 175.000 hectare graan verbouwd, wat resulteert in een jaarlijkse productie van 700.000 ton stro. Dit is voldoende om ongeveer 75.000 woningen te bouwen of te isoleren.

Omdat stro een bijproduct is van de akkerbouw, is het een relatief goedkoop isolatiemateriaal. De kosten van strobouw zijn vergelijkbaar met die van hedendaagse bouwmaterialen, maar het heeft vele andere voordelen ten opzichte van traditionele bouwmaterialen. De isolatiewaarden van strobouw doen ook niet onder voor die van moderne methodes.

Meer weten over ecologisch bouwen met stro? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 043 302 0209.