Wapening toepassen

Wapening is een essentieel onderdeel van het pleisterwerk en heeft als belangrijkste taak om trekspanningen op te vangen die in het pleisterwerk kunnen ontstaan. Door wapening toe te passen, kan het risico op scheuren in het pleisterwerk worden voorkomen of verminderd.
Vooral in situaties waarbij sprake is van niet-uniforme pleisterlagen van verschillende materialen, verwerking van isolatieplaten en nabewerking van sleuven, is de kans op scheurvorming groter. Om dit te voorkomen is het gebruik van wapeningsgaas noodzakelijk.

Verschillende soorten wapeningsgaas

Er zijn verschillende soorten wapeningsgaas beschikbaar, waaronder glasvezelgaas, vlaswapening en juteweefsel. Deze wapeningsmaterialen hebben elk hun specifieke eigenschappen en toepassingen, maar dienen allemaal hetzelfde doel: het versterken van het pleisterwerk om scheuren tegen te gaan.

Aanbrengen van wapening

Bij het aanbrengen van de wapening is het belangrijk om te weten waar en hoe deze moet worden geplaatst. De wapening wordt meestal in het buitenste derde deel van het pleisterwerk aangebracht, omdat de trekkrachten hier het grootst zijn. Door de wapening op deze plaats aan te brengen, wordt de kans op scheurvorming in het midden van het pleisterwerk beperkt tot een minimum.

Bij het aanbrengen van de wapening is het tevens van belang dat de verschillende stukken gaas elkaar bij de naden overlappen met minstens 10 cm. Deze overlapping zorgt voor een goede verbinding tussen de wapeningsstukken en versterkt het gehele pleisterwerk.

Het gebruik van wapening is vooral van belang bij grotere oppervlakken en situaties waarin er sprake is van potentieel hoge trekspanningen, zoals bijvoorbeeld bij gevelpleisterwerk. Door wapening toe te passen wordt de kans op scheuren in het pleisterwerk aanzienlijk verminderd en wordt de duurzaamheid en kwaliteit van het pleisterwerk verbeterd.

Voor het aanbrengen van de wapening is vakmanschap en expertise vereist. Het correct plaatsen en overlappen van het gaas is van cruciaal belang voor een effectieve werking. Daarom wordt het aanbevolen om een professionele stukadoor in te schakelen om het pleisterwerk en de wapening op de juiste wijze aan te brengen.

Meer weten over de toepassing van wapening? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 043 302 0209.

Links & downloads